B.I.N. tegen vandalisme!

Stacks Image 347
Sinds enige tijd hebben we te kampen met overlast in de wijk Rozendaal te Baal. De klachten en politie-interventies volgden elkaar snel op en een grens is bereikt. "Dit moet echt stoppen!", aan het woord burgemeester Paul Dams.
Verlichting in de overdekte ruimtes van de sociale appartementen wordt vernield, brandblustoestellen leeggespoten, vuilnisbakken uitgekieperd, de muren met graffiti getooid, … . Noem het op en we worden ermee geconfronteerd.
Het loopt echt de spuigaten uit. De mensen voelen zich niet meer veilig in eigen buurt. Ouders die de jongeren op hun gedrag aanspreken worden geïntimideerd.
Het gaat om een beperkte groep jongeren, waarvan de meerderheid niet eens in Tremelo woont, die de buurt verzieken.
Om effectief te kunnen optreden moet men de daders op heterdaad kunnen betrappen. De eerder aangekondigde aankoop van 21 camera's kunnen helpen, maar we geloven meer in sociale controle door middel van buurtinformatienetwerken. We hadden het oprichten van buurtinformatienetwerken reeds opgenomen in ons verkiezingsprogramma. De omstandigheden dwingen ons nu om er ook effectief werk van te maken.
Stacks Image 326

#trotsoptremelobaal

Stacks Image 207

Renovatie bibliotheek

De bibliotheek is begin januari verhuisd naar de Lindenbloesem, de nieuwe aangebouwde multifunctionele zaal. De bib zal er gedurende de eigenlijke renovatie van de bibliotheek gehuisvest worden. Als de werken vlot verlopen, zal de vernieuwde en toegankelijke bibliotheek in het najaar de deuren openen.
Stacks Image 233

Multifunctionele zaal in Baal

Voor wie door het dorp van Baal fietst of wandelt, kan er moeilijk naast kijken: de werken aan de oude jongensschool zijn eindelijk van start gegaan. Begin januari werd de oude turnzaal afgebroken en de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe polyvalente zaal zijn volop aan de gang.
Stacks Image 253

Herinrichting Baal

Het dossier voor de heraanleg van de riolering en het vernieuwen van het centrum van Baal is in volle voorbereiding. Aquafin heeft het licht eindelijk op groen gezet, waardoor de werken kunnen worden aanbesteed.
Stacks Image 315

9/10 voor Paul Dams

In de bijlage van het nieuwsblad kreeg onze burgemeester een mooie score van 9 op 10
Stacks Image 219

Dit is uw mening!

Open Vld vroeg de mening van de inwoners tijdens de markt van Baal en de braderij van Tremelo. Benieuwd naar de resultaten?

Bezoek Maggie De Block aan het woonzorgcentrum Damiaan.

Stacks Image 262
Op vrijdag 25 augustus was Maggie De Block op werkbezoek in het woonzorgcentrum Damiaan.

Na het welkomstwoord van de directie werden de plannen en visie voor de toekomst toegelicht, nadien kreeg Maggie een rondleiding in het woonzorgcentrum.

Er werd onder andere een bezoek gebracht aan de afdeling voor jong dementie.

Jong Vld Comedy night

Start Date:

2018-06-02T20:00:00GMT+2


Location:

Parochiezaal Baal


Event Description: