UW MENING TELT!

Uw mening telt!

Tijdens de avondmarkt in Baal op vrijdag 23 juni en gedurende de braderij te Tremelo op 1 en 2 juli 2017 hebben we aan onze inwoners enkele vragen voorgelegd. Uiteindelijk hebben 217 inwoners deelgenomen aan onze bevraging, waarvan 54 in Baal en 163 in Tremelo, waarvoor dank.

Fusie

Het onderwerp is niet uit de actualiteit weg te branden. Ook bij onze inwoners zijn er heel wat vragen over een mogelijke fusie, niet in het minst omdat de vorige fusie nog niet helemaal verteerd is.
Daarom stelden we aan onze inwoners de volgende vraag:

Mocht onze gemeente een fusie aangaan, welke gemeente draagt dan je voorkeur?

Stacks Image 24
Begijnendijk is de voorkeur van 76 mensen, 45 mensen zien liever niet dat de gemeente een nieuwe fusie aangaat. Keerbergen als fusiegemeente kan 41 mensen bekoren.
Begijnendijk draagt de voorkeur weg bij een mogelijke fusie.
Open Vld

Toegankelijkheid!

Vind je dat alle gebouwen v/d gemeente maximaal toegankelijk moeten zijn voor Mindervaliden?

Stacks Image 39
Het antwoord is duidelijk, 193 mensen antwoordde positief.
Open Vld vindt ook dat de gebouwen maximaal toegankelijk moeten zijn. Bij de renovatie van de bibliotheek was voor onze schepen van cultuur, Elynn Van Uffel, de toegankelijk een belangrijke voorwaarde voor de goedkeuring van de plannen. Dit vertaalt zich in een vlakke vloer, een aangepaste ingang en sanitaire voorziening.

Ook bij de renovatie van de oude jongensschool in Baal en de nieuw te bouwen turnzaal is toegankelijkheid belangrijk. In de oude jongensschool zal een lift geplaatst worden zodat ook de bovenverdieping toegankelijk wordt. Ook hier wordt een aangepast sanitair voorzien.

Tegelijk kijkt onze schepen van sport, Marc Verlinden, uit om de sportdienst beter toegankelijk te maken.
Stacks Image 75

Middelen voor toegankelijkheid!

Iedereen is er dus van overtuigd dat de gebouwen van de gemeente maximaal toegankelijk moeten zijn. Natuurlijk willen we dan ook weten of de gemeente daar extra middelen mag tegenover zetten, dus stelden we volgende vraag:

Indien ja, vind je dat de gemeente extra middelen moet voorzien om die toegankelijkheid te realiseren?

Stacks Image 49
Ook hier was de overgrote meerderheid, namelijk 180 mensen, positief.
De gebouwen van de gemeente moeten maximaal toegankelijk zijn en daar mogen best extra middelen voor vrijgemaakt worden.
Open Vld
Stacks Image 73

Voorrang op de verbindingswegen!

Bij OpenVld hebben we vragen bij de veiligheid op de verbindingswegen tussen de grote verkeersassen binnen onze gemeente. Daarom stelden we volgende vraag:

Vind jij dat de vele voorrangstraatjes op de verbindingswegen (bvb. Tussen Baalsebaan en Veldonkstraat) moeten behouden blijven, of moet die voorrang net worden afgeschaft om de verkeersveiligheid te verhogen?

Stacks Image 66
128 mensen vinden dat de situatie moet herbekeken worden, 77 mensen vinden dat de huidige situatie best behouden blijft.
Volgende opmerkingen vonden we terug op onze vraag:

Ik word er zot van ( vraag over de voorrang aan rechts)

Fietsende kinderen kennen voorrangsregel niet.

Het is duidelijk dat de voorrangsregeling verder moet bekeken worden
De voorrangsregeling op de verbindingswegen kan best herbekeken worden en indien nodig afgeschaft.
Open Vld