Renovatie van bibliotheek

Half maart gingen de renovatiewerken aan het bibliotheekgebouw van start. Het was gemeenzaam bekend dat het voormalige schoolgebouw dat sinds 2011 opgenomen is in de inventaris onroerend erfgoed, verschillende bouwkundige gebreken vertoonde. Een grondige renovatie drong zich op.

Uiteindelijk werd gekozen voor een grondige en duurzame renovatie: isolatie van vloer en muren, hoogrendementsbeglazing, vernieuwing elektrische installaties, ventilatie, optimale toegankelijkheid,... De renovatie wordt opgedeeld in drie fases.

Fase 1

werd reeds in maart opgestart en omvat de bouw van een polyvalente zaal.
De werken starten met de bouw van een nieuwe polyvalente zaal naast de bibliotheek. Voor een betere toegang tot de werf wordt een deel van de oude muur langs de Kruisstraat opengemaakt. De toegang tot de bib blijft steeds gegarandeerd.

Fase 2

omvat de renovatie van de bibliotheek en start in september.
Eind augustus verhuist een deel van de bib-collectie tijdelijk naar de nieuwe polyvalente zaal. Pas dan kunnen de renovatiewerken starten in het bibliotheekgebouw.

fase 3

In fase 3 voorziet de gemeente de heraanleg van het binnenplein met behoud van de lindenboom.