Stacks Image 31

Paul Dams

Paul Dams
Fam. De Cockstraat 10
3128 Baal
016/53.13.16
0476/85.80.03

Burgemeester
Functies en bevoegdheden:

 • algemeen beleid & co√∂rdinatie
 • politie, brandweer & veiligheid
 • burgerlijke stand, bevolking, kieszaken, rechtszaken
 • informatie, public relations, pers & communicatie
 • onderhoud rioleringen en grachten, waterlopen en wegen
 • investeringen openbare werken, waterzuivering, energie, nutsvoorzieningen & huisvesting
 • patrimonium & groenvoorzieningen
 • begraafplaatsen
 • middenstand
 • personeelsbeleid
Stacks Image 33

Elynn Van Uffel

Elynn Van Uffel
Louisastraat 76 B
3120 Tremelo
0476 85 80 04

Schepen
Functies en bevoegdheden:

 • cultuur
 • feestelijkheden
 • vakantiewerking en speelpleinwerking
 • gelijke kansenbeleid
 • Europese zaken
Stacks Image 35

Marc Verlinden

Marc Verlinden
Heidelaan 8
3120 Tremelo
0475 28 40 46

Schepen
Functies en bevoegdheden:

 • Sport
 • welzijns- en gezondheidsbeleid